Liisa Linna

Partner ja vandeadvokaat 

Liisa lugu

LIVERTE asutajapartner vandeadvokaat Liisa Linna on saanud oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast ülikooli lõpetamist on ta teinud karjääri kohalikus omavalitsuses, alustades detailplaneeringute menetlemisest kuni esindades Tallinna Linnaplaneerimise Ameti (end. Tallinna Säästva Arengu ja Planeerimise Amet) juristina Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades.

Ühe vähese valdkonnaspetsialistina asutas ta 2004. aastal ehitusõigusega tegeleva büroo ning liikus sealt edasi Soome juurtega advokaadibüroosse Hedman Partners, kus arendas oma kutsetegevust 14 aastat, nõustades nii eraisikuid kui ettevõtteid erinevates õigusvaldkondades. Enne LIVERTE loomist tegi Liisa koostööd mõttekaaslastega RISTAL KEBA PARTNERID advokaadibüroos.

Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi, panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Ta on koolitanud kohtunikke ja Eesti Advokatuuri liikmeid ehitusõiguses ning andnud sagedasti koolitusi ka erinevates koolituskeskustes.

Inimõigustega valdkonnaga on Liisa seotud ülikooliajast, nii läbi oma teadustöö kui ka osalemise rahvusvahelises inimõiguste organisatsioonis Amnesty International. Teda tunnustatakse valitsusväliste organisatsioonide poolt kui üht Eesti vähestest inimõiguste advokaatidest.

Liisa meedias