Meris Velling

Partner ja vandeadvokaat 

Merise lugu

Meris Velling on LIVERTE asutaja ja partner. Olles spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele ja ennetamisele, on Meris kõrgelt hinnatud kohtuvaidluste advokaat, kes nõustab ja esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtumenetlustes ning kohtuvälistes vaidlustes. Meris omab märkimisväärseid kogemusi ja eriteadmisi avaliku õiguse valdkonnas, s. t küsimustes, mis puudutavad suhteid riigi ja üksikisiku vahel. Ta on hinnatud spetsialist riigi- ja haldusõiguses, eelkõige küsimustes, mis puudutavad riigivastutus, ehitus- ja planeerimismenetlusi, riigiabi, riiklike- ja EL struktuuritoetusi ja riigihankeid.

Enne Advokaadibüroo LIVERTE asutamist tegutses Meris aastaid advokaadibüroo EllexRaidla ja Primus kohtuvaidluste meeskonnas ning nõunikuna Justiitsministeeriumis. Väärtustades akadeemilisi kogemusi on Meris täiendanud enda teadmisi Viini Ülikoolis, Riigikohtu halduskolleegiumi juures praktiseerides ning andnud loenguid ja seminare Sisekaitseakadeemia kõrgkoolis.

Igapäevase advokaaditöö kõrval on Merise südameasjaks põhi- ja inimõiguste edendamine ja kaitse, mistõttu on ta panustanud mitmetesse valdkonnapõhistesse projektidesse ning teeb järjepidevat koostööd põhi- ja inimõigusi kaitsvate valitsusväliste organisatsioonidega.

Meris meedias

Sarkasm ja õigus

Meediaväljannete veergudel on järjest kasvavat kajastust leidnud teatud põhiseaduslike õiguste vastandumine. Need on PS §-ga

Loe edasi »