Aasta ettevõte – Advokaadibüroo LIVERTE

Esimesel veebruaril 2022 kuulutas Vabaühenduste Liit oma iga-aastasel tunnustusüritusel välja möödunud aasta silmapaistvad kodanikuühiskonna tegijad – isikud ja organisatsioonid, kes on panustanud ühiskonda oma vabatahtliku ja siduvust tekitava töö või muu tegevusega. Tänukirjad andis üle Eesti Vabariigi president Alar Karis.

LIVERTE pälvis tiitli – AASTA ETTEVÕTE.

Tunnustuse teenisime välja põhjusel, et oleme büroo loomisest alates koostöös Eesti Inimõiguste Keskusega pro bono või vähendatud tasu eest kaitsnud nii eraisikute kui vabaühenduste inimõigusi. Muuhulgas on tegeletud kohaliku omavalitsuse õiguspärase rahastusega filmifestivalile Festheart, liikumispuudega noorte õiguste kaitsega ning seksuaalse ahistamise ohvrite abistamisega. Lisaks põhitööle on LIVERTE advokaadid andnud loenguid mitmekesisuse päeva raames ja erinevatel üritustel, kus on teemaks olnud vaenukõne ja selle mõju vähemusgruppidele.

LIVERTE eesmärgiks saab olema ka edaspidi ühiskonna ja õigusruumi arengusse panustamine, sallivuse, võrdõiguslikkuse, tõe ja vabaduse eest seismine.

foto: Toomas Tuul

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Veel postitusi

Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

Möödunud aasta lõpus lõi kirgi lõkkele seaduseelnõu, millega sooviti radikaalselt leevendada veekogude äärde ehitamise piiranguid. Oma vastuseisu eelnõule avaldasid mitmed vabaühendused, teadlased ja kogukonnad. Ajakirjanduses