Saaremaa populaarses Surfibaaris UIM võib pidu jätkuda

15. oktoobril 2020 tegi Tallinna Halduskohus otsuse, millega jättis rahuldamata Märt Vooglaiu äriühingu mürakaebuse. Vandeadvokaat Liisa Linna esindab vaidluses baaripidajat Uimeahv OÜ’d ning on seisukohal, et valla poolt seatavad piirangud südalinna äritegevusele, sealhulgas ka müratasemele, peavad kehtima võrdselt kõikidele asutustele. Ühe baari suhtes karmimate meetmete kohaldamine ei ole kuidagi põhjendatud.

Loe lisaks Saarte Häälest.

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Veel postitusi

Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

Möödunud aasta lõpus lõi kirgi lõkkele seaduseelnõu, millega sooviti radikaalselt leevendada veekogude äärde ehitamise piiranguid. Oma vastuseisu eelnõule avaldasid mitmed vabaühendused, teadlased ja kogukonnad. Ajakirjanduses