Kahjunõue kooseluseaduse rakendamata jätmisest

18. juunil 2020 tegi Riigikohus üliolulise lahendi, mõistes Politsei- ja Piirivalveametilt (PPA) välja hüvitise mittevaralise (moraalse) kahju eest, kuna PPA oli jätnud läbi vaatamata Eesti kodaniku samast soost registreeritud elukaaslase elamisloa taotluse Eestisse asumiseks. Kohus selgitas, et põhiseaduse järgi tohib riigivõimu teostada ainult põhiseadusega kooskõlas olevate seaduste alusel. Seega ei välista ega piira põhiseadusvastane seadus riigi vastutust isiku õigustesse sekkumise eest.Erilist tähelepanu väärib aga kohtunik Nele Parresti eriarvamus, milles kohtunik tunnistab põhjuslikku seost ka seadusandja kohustuse olulise rikkumise (KooS rakendusseaduse vastuvõtmata jätmise) ja kaebajal tekkinud kahju vahel.Riigikohtus esindas kaebajat pro bono meie vandeadvokaat Liisa Linna, I ja II astme kohtus jurist Reimo Mets.

Veel postitusi

LIVERTE 2022.a ARVAMUSFESTIVALIL

Meris Velling osaleb sellel aastal Paide Vallimäel toimuval Arvamusfesivalil “Kõik on kaasas!”- alal 12. augustil 2022 kell 18 arutelul: “Inimõigused kui piits ja präänik”Arutelu korraldaja