Millised on ehituskeeluvööndi olulised kitsaskohad?

Möödunud aasta lõpus lõi kirgi lõkkele seaduseelnõu, millega sooviti radikaalselt leevendada veekogude äärde ehitamise piiranguid. Oma vastuseisu eelnõule avaldasid mitmed vabaühendused, teadlased ja kogukonnad. Ajakirjanduses kõlasid väited, et looduskaitseseaduse muutmise eelnõu võimaldab valimatut ranna-ala täisehitamist ja kallasradade sulgemist ning tekitab väga suure negatiivse keskkonnamõju. Ometi nägi eelnõu endiselt ette ehituskeeluvööndi määramise esmajärgus läbi kohalike omavalitsuste […]