Vaikimine kuld? – Ahistamisohvrit ootab juhtunust rääkimisel “laimuhagi”

Kooliõpilane jagab koolijuhile kogemust, kuidas õpetaja teda seksuaalselt ahistas – konfidentsiaalselt ja privaatselt. Mitte kellelgi teisele ei olnud koolitüdruk Miia julgenud ega soovinud temaga juhtunust rääkida. Õpilasel ei ole video-, foto- ega helisalvestisi või muid tõendeid selle kohta, et õpetajaga kahekesi olles õpetaja talle füüsiliselt seksuaalsel viisil lähenes. Õpetaja eitab juhtunut ja väidab, et õpilane […]