Vaenukõne Eestis

Mis on vaenukõne? Kuidas seda ära tunda? Kas vajame vastavat seadusandlust? Filmifestivali FESTHEART raames 9. oktoobril 2021 kl 16:00 Rakvere Kultuurikeskuse keldrisaalis toimuval arutelul jagab oma mõtteid vandeadvokaat Liisa Linna. Liisa on uurinud vaenukõne arengut Eesti meediamaastikul juba 2005. aastal, kirjutades sel teemal magistritöö. Oma teadmisi vaenukõnest on Liisa rakendanud ellu nii kohtueksperdina kui advokaaditöös. […]

Ka Eestis elaval välismaalasel on õigus perele

Vandeadvokaat Liisa Linna viis edukalt kohtu ette järjekordse diskrimineerimiskaasuse, kus ühist pereelu Eestis ei võimaldatud välismaalastest geipaarile, kellest ühel oli Eestis elamiseks elamisluba.  28. septembril 2021 tegi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium otsuse, millega selline ebavõrdne kohtlemine tunnistati põhiseadusega vastuolus olevaks. Edaspidi on seega võimalik ka samast soost partnereid omavatel inimestel koos armsamaga Eestisse elama, tööle […]