Tallinna linn kohtles puudega noormeest vääritult

Neli aastat tagasi sai alguse kaasasündinud liikumispuudega noormehe kohtutee Tallinna linna vastu sotsiaalteenuste saamiseks viisil, mis aitaks tal elada enda elu inimväärikalt ning teostada ennast teiste ühiskonna liikmetega võrdselt. Tallinna linn oli keeldunud võimaldamast noormehele talle vajalikus mahus isikliku abistaja teenust, paindliku sotsiaaltranspordi kasutamise võimalust ning “jooksutas” inimest vajaliku abi saamiseks erinevate ametkondade vahel, ignoreerides […]