Omaniku vahetus ei ole oluline uus asjaolu EhS § 27 lg 1 p 2 mõistes

Täna jõustus Tallinna Ringkonnakohtu lahend Tallinnasse Liivale kavandatud uue krematooriumi asjas. Kohus rahuldas Raku elanike kaebuse krematooriumi ehitamiseks antud projekteerimistingimuste ja ehitusloa peale ning nentis, et: Krematooriumi kavandamine detailplaneeringus ettenähtud administratiivhoone asemele on oluline detailplaneeringu muudatus; Kinnistu omaniku vahetus ei ole “uus asjaolu” ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 2 mõistes, mis võimaldaks kehtivat detailplaneeringut […]