Sarkasm ja õigus

Meediaväljannete veergudel on järjest kasvavat kajastust leidnud teatud põhiseaduslike õiguste vastandumine. Need on PS §-ga 17 kaitstud igaühe õigus aule ja heale nimele ühelt poolt ning PS §-ga 45 tagatud igaühe õigus sõna- ja väljendusvabadusele.  Üha enam on levimas praktika, kus au ja hea nime teotamise kaitse „lipu all“ esitakse rahalisi nõudeid isiku jaoks ebameeldivate […]