Maris Milpak

Advokaadibüroo LIVERTE advokaat

Marise lugu

Maris Milpak on advokaat, kes omab ulatuslikke teadmisi ning laialdasi kogemusi andmekaitseõiguse valdkonnas, seahulgas Euroopa Liidu õigusest. Praktiseerides varasemalt Advokaadibüroos NordxLegal osales ta EL andmekaitsemääruse (GDPR) rakendamise hindamisprotseduurides, s. h viis läbi andmekaitsealast kaardistust, koostas privaatsustingimusi, protseduurireegleid ja teisi andmetöötlemistoimingutega kaasnevaid dokumente. Samuti on Marisel andmekaitseõiguse koolituste läbiviimise kogemused.

Varasemalt on Maris töötanud ka Advokaadibüroo Sorainen kohtuvaidluste töögrupis, kus valmistas juristina ette kohtuasju nii tsiviil- kui haldusõiguse valdkonnas.

LIVERTEga ühinedes on Marise peamine tegevusvaldkond nii andmekaitseõigus kui ka äriõigus, toetades LIVERTE seniseid ja uusi kliente nende igapäevase majandustegevusega haakuvates küsimustes. Lisaks aitab Maris partneritel nõustada ja esindada kliente tsiviil- ja halduskohtumenetluses.